Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019 / 2020


Data
Godzina
Informacje o wydarzeniu

13 marca (środa) 2019

od 15:00 do 16:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w bibliotece szkolnej.

18 marca (poniedziałek) 2019

od 15:00 do 17:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w gabinecie 119.

26 marca (wtorek) 2019

od 15:00 do 16:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w gabinecie 230.

3 kwietnia (środa) 2019

od 15:00 do 16:00

Możliwość uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej i o szkole - spotkanie z członkami Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w bibliotece szkolnej.

13 kwietnia (sobota) 2019

od 9 do 13

DZIEŃ OTWARTY w Naszej Szkole.

Serdecznie zapraszamy Gimnazjalistów i Ósmoklasistów wraz z Rodzicami.

od 25 kwietnia (poniedziałek)

do 10 czerwca (poniedziałek) 2019

od 8 do 15

Składanie dokumentów przez Gimnazjalistów i Ósmoklasistów do wybranych szkół.

Kandydaci, którzy wybierają III LO w pierwszej kolejności składają podanie w sekretariacie szkoły.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie e-Omikron, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć do sekretariatu szkoły.

od 25 kwietnia (poniedziałek)

do 27 czerwca (czwartek) 2019

Weryfikacja przez komsję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 czerwca 2019 (środa)

od 9:00 do 15:00

Składanie przez kandydatów potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

21 czerwca 2019 (piątek)

od 9:00 do 13:00

Składanie przez kandydatów potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

od 24 czerwca

do 25 czerwca 2019

od 9:00 do 15:00

Składanie przez kandydatów potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

28 czerwca 2019 (piątek)

12:00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

28 czerwca 2019 (piątek)

od 12:00 do 14:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

1 lipca 2019

od 12:00 do 16:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

2 lipca 2019

od 10:00 do 14:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

3 lipca 2019

od 10:00 do 14:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

4 lipca 2019

od 12:00 do 16:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

5 lipca 2019

od 10:00 do 14:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

8 lipca 2019

od 12:00 do 16:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

9 lipca 2019

od 10:00 do 14:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w III LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej, dwóch podpisanych zdjęć.

10 lipca 2019 (środa)

12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.

10 lipca 2019 (środa)

18:00

Spotkanie rodziców nowoprzyjętych uczniów z wychowawcami oraz dyrekcją.

Terminarz rekrutacji wtórnej na rok szkolny 2019 / 2020


od 11 do 16 lipca 2019

w godzinach pracy sekretariatu

Składanie wniosków do rekrutacji uzupełniającej.

31 lipca 2019

12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.

od 31 lipca do 20 sierpnia 2019

w godzinach pracy sekretariatu

Potwierdzenie woli nauki.

22 sierpnia 2019

12:00

Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.


© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz