Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Oferta edukacyjna III LO na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów gimnazjumZapraszamy Was bardzo serdecznie do naszej TRÓJKI

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć:

 • języki obce prowadzone są w systemie międzyoddziałowych grup językowych
 • każdy uczeń ma rozszerzony program nauczania z jednego języka obcego
 • ostateczne profilowanie po klasie pierwszej
 • przedmioty rozszerzone prowadzone są w grupach międzyoddziałowych
 • szeroka oferta języków obcych
 • bogata oferta przedmiotów uzupełniających
 • dziennik elektroniczny zapewniający bieżący dostęp do informacji
 • już szósty rok będziemy realizować program nauczania języka niemieckiego DSD 2
 • we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy "Program Edukacji Prawnej"
 • współpracujemy z krakowskimi uczelniami (UJ, UP, PK, UE, UR, AGH)
 • współpracujemy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców
 • prowadzimy klasy patronackie – UJ, Łaźnia Nowa
 • organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem psychologa i pedagoga
 • organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury
 • mamy nową, piękną halę sportową
 • mamy zajęcia z pływania w ośrodku Com-Com Zone
 • na terenie całej szkoły można korzystać z Internetu bezprzewodowego

Wyróżniamy się efektywną pracą:

 • wynik matury powyżej średniej Małopolski
 • wysoki wskaźnik EWD
 • szkoła uzyskała tytuły: Małopolskiej Szkoły z Pasją, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii
 • po raz kolejny szkoła uzyskała Srebrną Tarczę w rankingu Perspektyw

Wybierając nasze Liceum:

 • zostajesz uczniem renomowanego liceum o ponadstuletniej tradycji
 • masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku
 • będziesz mógł realizować pasje sportowe w najnowocześniejszej hali sportowej
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy
 • wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej
 • profesjonalizm pracowników liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie
 • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring)
 • możesz korzystać z platformy edukacyjnej (e-learning)
 • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych
 • wspaniała atmosfera w naszej TRÓJCE zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w:

Uczniowie działają społecznie i charytatywnie w ramach akcji na rzecz:

Nasze liceum posiada:

 • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i stałe łącze internetowe
 • wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny
 • dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem (30 000 woluminów) i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu
 • halę sportową, salę gimnastyczną, dostęp do boiska ze sztuczną trawą (krytego pod balonem w zimie!)
 • stołówkę oraz bufet
 • monitoring
 • dogodny dojazd ze wszystkich punktów Krakowa


A teraz zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą!

Proponujemy naukę w następujących klasach:


KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzykiPrzedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

Klasa o nachyleniu humanistyczno – medialno – prawniczym pod patronatem Teatru Łaźnia Nowa

historia
I język obcy

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:
język polski, WOS

I język – angielski albo niemiecki

II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy (angielski lub niemiecki)
historia

Klasa turystyczna

geografia
I język obcy

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:
język polski, WOS

I język – angielski albo niemiecki

II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy (angielski lub niemiecki)
geografia

Klasa o nachyleniu medycznym, uniwersytecka pod patronatem UJ

biologia
chemia
I język obcy

I język – angielski albo niemiecki

II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy (angielski lub niemiecki)
biologia

Klasa o nachyleniu matematycznym

matematyka
I język obcy
po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: geografia, chemia (klasa uniwersytecka, pod patronatem UJ), fizyka, biologia

I język – angielski albo niemiecki

II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy (angielski lub niemiecki)
chemia

Uwaga! Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz