Twoja przeglądarka jest przestarzała, by przeglądać tą stronę wybierz nowsze rozwiązanie.
Spread Firefox Affiliate Button Opera, the fastest and most secure web browser

Oferta edukacyjna III LO na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowejZapraszamy Was bardzo serdecznie do naszej TRÓJKI

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć:

 • szeroka oferta języków obcych
 • bogata oferta przedmiotów uzupełniających
 • dziennik elektroniczny zapewniający bieżący dostęp do informacji
 • już szósty rok będziemy realizować program nauczania języka niemieckiego DSD 2
 • we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy "Program Edukacji Prawnej"
 • współpracujemy z krakowskimi uczelniami (UJ, UP, PK, UE, UR, AGH)
 • współpracujemy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców
 • prowadzimy klasy patronackie – UJ, Łaźnia Nowa
 • organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem psychologa i pedagoga
 • organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury
 • mamy nową, piękną halę sportową
 • mamy zajęcia z pływania w ośrodku Com-Com Zone
 • na terenie całej szkoły można korzystać z Internetu bezprzewodowego

Wyróżniamy się efektywną pracą:

 • wynik matury powyżej średniej Małopolski
 • wysoki wskaźnik EWD
 • szkoła uzyskała tytuły: Małopolskiej Szkoły z Pasją, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii
 • po raz kolejny szkoła uzyskała Srebrną Tarczę w rankingu Perspektyw

Wybierając nasze Liceum:

 • zostajesz uczniem renomowanego liceum o ponadstuletniej tradycji
 • masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku
 • będziesz mógł realizować pasje sportowe w najnowocześniejszej hali sportowej
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy
 • wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej
 • profesjonalizm pracowników liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie
 • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring)
 • możesz korzystać z platformy edukacyjnej (e-learning)
 • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych
 • wspaniała atmosfera w naszej TRÓJCE zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w:

Uczniowie działają społecznie i charytatywnie w ramach akcji na rzecz:

Nasze liceum posiada:

 • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i stałe łącze internetowe
 • wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny
 • dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem (30 000 woluminów) i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu
 • halę sportową, salę gimnastyczną, dostęp do boiska ze sztuczną trawą (krytego pod balonem w zimie!)
 • stołówkę oraz bufet
 • monitoring
 • dogodny dojazd ze wszystkich punktów Krakowa


A teraz zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą!

Proponujemy naukę w następujących klasach:


Klasa Przedmioty rozszerzone Języki Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

klasa humanistyczna z historią

język polski
historia
język angielski

I język – angielski

II język – jeden spośród:
niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego

język polski
matematyka
język angielski
historia

klasa humanistyczna z wiedzą o społeczeństwie

język polski
wiedza o społeczeństwie
język angielski

I język – angielski

II język – jeden spośród:
niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego

język polski
matematyka
język angielski
wiedza o społeczeństwie

klasa biologiczno-chemiczna pod patronatem UJ

biologia
chemia

I język – angielski lub niemiecki

II język – jeden spośród:
niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy
biologia

klasa matematyczno-geograficzna

matematyka
geografia

I język – angielski lub niemiecki

II język – jeden spośród:
niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy
geografia

klasa matematyczno-fizyczna

matematyka
fizyka

I język – angielski lub niemiecki

II język – jeden spośród:
niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

język polski
matematyka
język obcy
fizyka

Uwaga! Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.

Uwaga! W szkole jest realizowany projekt DSD II.

© 2010 III Liceum Ogólnokształcące
Krzysztof Piskorz